מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדיניות הפרטיות

1. כללי

 1. 1.1 מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות של חברת בריל תעשיות נעליים בע"מ (ח.צ. 520038647), שמשרדה הרשום הינו ברחוב יעקב פרימן 20, ראשון-לציון, לרבות חברת הבת אס.בי.אן הלבשה בע"מ (ח.פ. 513942045) ו/או חברות בנות/חברות קשורות אחרות ככל שיישנן או שיהיו בעתיד (להלן: "קבוצת בריל").

 2. 1.2 מדיניות פרטיות זו סוקרת את השימושים שאנחנו עושים במידע שנאסוף או שתמסור לנו בעת שימושך באתרי האינטרנט שלנו:

 3. Gali
  Nine West
  Lee Cooper
  Step In
  Nautica
  Timberland
 4. (להלן: "האתרים") ו/או במסגרת ביקורך בסניפי הרשת הפיזיים שלנו (להלן: "הסניפים")  ו/או בעת ההצטרפות למועדון הלקוחות ו/או בהרשמה לדיוור ו/או בעת מסירת מידע במסגרת פעילויות, מבצעים והטבות ו/או במסגרת כל שירות אחר שאנו מציעים ו/או באופן אחר (להלן ביחד ולחוד: "השירותים"). 
 5. 1.3 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתרים. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש הנ"ל, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 6. 1.4 אנו מעבדים מידע כי הוא דרוש לנו למטרות המפורטות להלן, ובכלל זה על מנת לספק את שירותינו ומוצרינו ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
 7. 1.5 אם אינך רוצה למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלה, ככלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לעשות שימוש באתרים ו/או לקבל מאתנו חלק מהשירותים ו/או לרכוש חלק מהמוצרים, ברכישה מקוונת ו/או רכישה בסניפים. בכל מקרה בו אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אנא הימנע מעשיית שימוש כלשהו באתרים ומפעילות בסניפים.
 8. 1.6 ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך. 
 9. 1.7 האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. המידע שאנו אוספים

 1. 2.1 המידע האישי שאנו אוספים כולל את המידע האישי שאתה מוסר במסגרת קבלת שירותים מאיתנו, לרבות באתרים או בסניפים, כגון (אך לא רק) שם מלא, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מין, תאריך לידה ותאריכים נוספים, פרטי התקשרות (כגון -אימייל, טלפון), מועדי משלוחים, פרטים וכתובת למשלוח, פרטי תשלום, ההזמנות שביצעת, העדפותיך וכדומה.. בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע אישי שאתה מוסר בעת יצירת קשר עמנו כולל תיעוד הפניות שלך אלינו. 
 2. 2.2 בנוסף למידע המפורט לעיל, במהלך שימושך בשירותים  ייאסף מידע באופן אוטומטי, כגון מידע על מכשיר הקצה, לרבות Device ID, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, היסטוריית הגלישה באתר, ו/או הדפדפן בו אתה משתמש. 
 3. 2.3 מידע המתקבל מהתחברות מגורמים צד ג' (כגון פייסבוק וגוגל) בכפוף לבחירתך לכך, מידע טכני ומזהים דיגיטליים (כמפורט בחלק ה- Cookies להלן).
 4. 2.4 מידע על דפי האתרים בהם ביקרת, הרשמה לאתרים (כהגדרתם לעיל), מידע אודות צריכה והתנהגות, ניטור תהליכי הרכישה, לרבות פרטי רכישות, היסטוריית רכישות, מידע אודות פעולות שביצעת באתרים, כולל כאלו שלא הושלמו במסגרת השירותים (דוגמת הרשמה לאתרים, מוצרים בעגלת קניות ועוד). לידיעתך, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה, התשלום מבוצע באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית וכפוף למדיניות הפרטיות הרלוונטית שלה. 
 5. 2.5 מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

3. מידע אישי על אחרים

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר, עליך לקבל את הסכמתו לכך ולשימושים הכתובים במדיניות זו. 

4. מדוע אנחנו אוספים מידע אישי?

המידע שאנו אוספים מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו ומוצרינו. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו:

 1. 4.1 כדי לתפעל, לנהל ולספק את המוצרים או השירותים בסניפים ובאתרים, לרבות לצורך שיפור והעשרת השירותים והתכנים באתרים; תחזוקה באתרים; התאמת חווית הגלישה באתרים; כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות לאתרים; כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתרים להעדפותיך;

 2. 4.2 ניהול מועדון לקוחות ומתן שירות ללקוחות; ניהול מכירות;
 3. 4.3 תמחור מוצרים/שירותים;
 4. 4.4 לצורך עריכת סקרי שביעות רצון באשר למוצרים ו/או לשירותים; על מנת לייעל ולנהל את הקשר שלנו עמך; 
 5. 4.5 אבטחה, גילוי תרמיות/הונאות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת;
 6. 4.6 ביצוע מחקרים ועיבודים על ידי קבוצת בריל ו/או מי מטעמה, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים; 
 7. 4.7 ציות לדרישות חוקיות; הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים; טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך;
 8. 4.8 שיתופי פעולה עסקיים עם צדדים שלישיים;
 9. 4.9 פרסום ושיווק שלנו ושל חברות בנות ו/או קשורות, ומידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף אתנו, כולל פרסום מותאם אישית. 

5. למי מועבר המידע?

ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעולתנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתך כשהדין דורש זאת, או על פי מדיניות זו.
לשם מימוש המטרות המותרות לנו, אנו עשויים להעביר מידע לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

 1. 5.1 קבלני משנה או ספקי מיקור חוץ בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, שירותי אחסון, שירותי תפעול, חברות שילוח ושירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק. 
 2. 5.2 שותפים עסקיים אחרים, כגון ספקים של שירותים ומוצרים נלווים לצורך שיווק, פרסום ופניות שיווקיות.
 3. 5.3 אנו רשאים להשתמש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובהתאם למבוקש בהם, וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין קבוצת בריל ו/או מי מטעמה.
 4. 5.4 בכפוף לדין, בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוץ למניעת נזק חמור לרכוש של החברה ו/או לרכושם ו/או לגופם של המשתמש ו/או צדדי ג' ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה;
 5. 5.5 כפוף להוראות הדין, אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יתחייב להחיל את הוראות ומגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.
 6. 5.6 לתשומת ליבך, מידע שייאסף בכל אחד מהאפיקים שתוארו לעיל יועבר לכל חברות קבוצת בריל וישמש לצרכים של כל אחת מהן, בפרט אם בחרת להצטרף למועדון הלקוחות שלנו, וזאת כחלק בלתי נפרד מפעילות המועדון.
 7. 5.7 נשתמש במערכות אנליטיקה ופרסום של צדדים שלישיים כולל Google וFacebook. מערכות אלו מסייעות לנו למדוד את השיווק שלנו ולשפר אותו על בסיס המידע שתמסור באתרים. המידע יועבר לגופים המפעילים את אותן מערכות, שישתמשו במידע לצורכי פרסום ממוקד וסטטיסטיקה שלהם ובהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. בנוסף, נאסוף מידע באמצעות קוקיות כפי שיפורט בהמשך.
 8. מדיניות הפרטיות של Google Analytics כמפורט להלן:
 9. http://www.google.com/analytics/terms/us.html
 10. http://www.google.com/policies/privacy
 11. אפשר לחסום איסוף מידע על-ידי Google Analytics (היכול לשמש לפרסום) גם באמצעות הכלים שכאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
 12. מדיניות השימוש בקוקיות של Facebook נמצאת כאן:
 13. https://www.facebook.com/policies/cookies
 14. אפשר לחסום קוקיות באמצעות הכלים שכאן:
 15.  http://www.aboutads.info/choices  and http://www.youronlinechoices.eu 

6. קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי 

בכדי שנוכל, בין היתר, לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר, לזהות אותך בכניסה חוזרת לאתרים ולמשל לחסוך ממך הזדהות מחדש או מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שמילאת בעבר, קבוצת בריל משתמשת בטכנולוגיה שנקראת קוקיות (Cookies), שהן סימון פנימי ייחודי הנרשם בדפדפן שלך. קבצי הקוקיות נשמרים במכשיר הקצה שברשותך. הקוקיות אינן תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך או בטלפון הנייד שלך. 
הקוקיות וטכנולוגיות נוספות כמו מזהי מכשירי טלפון נייד, משואות רשת (web beacons), קבצי Pixel והקלטת פעולות באתר שלנו, מאפשרות לנו, בין היתר לנטר את הפעילות שהנך מבצע באתרים, לנתח את אופן הגלישה והפעולות שעושים משתמשי האתרים ומכותבי דואר אלקטרוני, לשפר את חווית הגלישה והשירות באתרים באופן פרסונלי עבורך, לקבל החלטות עסקיות לגבי מוצרים ושירותים שלנו, כמו גם למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו וכיוצ"ב. באמצעות הקוקיות למשל, אנו מקבלים מידע אודות פעולותיך באתרים וכן מקבלים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) ממנו נעשית הגלישה: גירסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, מיקום ועוד. 
תשומת ליבך, כי ייתכן שנפנה אליך, בין היתר, למטרות שירות, למטרות שיווקיות ולמטרות לגיטימיות אחרות, על בסיס פעולות שביצעת באתרים, או על בסיס כל מידע נוסף המתקבל מהקוקיות או באמצעותן.
כמו כן, טכנולוגיות אלו וטכנולוגיות דומות אחרות, משמשות אותנו, בין השאר, למטרות אבטחת מידע ומניעת הונאות.
ניתן לנטרל חלק מסוגי הקוקיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק קוקיות ממכשיר קצה מסוים שבו הם משתמשים, לחסום קבלה שלהן דרכו או לקבל התראות לפני אחסונן בו. תשומת ליבך, במידה ותנטרל את הקוקיות חוויית השימוש באתרים עשויה להיפגע. 

7. אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

בכפוף לדין, נהיה רשאים לשלוח לך חומרים פרסומיים הנוגעים לשירותים, מוצרים ופעילויות שלנו ו/או של צדדי ג' שאנו משתפים איתם פעולה כולל פרסום מותאם אישית באמצעים שונים לרבות אמצעי הקשר שמסרת, דואר אלקטרוני ו SMS. 
באפשרותך לבקש להימחק מרשימת התפוצה באמצעות פנייה למוקד השירות בכתובת הדוא"ל remove@brillind.co.il ו/או באמצעות אפשרות ההסרה שתופיע בדיוור עצמו.
מובהר, כי יכול שנהיה מחויבים על פי דין לשלוח לך הודעות, גם ללא הסכמתך או לאחר שביקשת להימחק מרשימת התפוצה. 

8. שירותי תשלום 

התשלום באתרים/בסניפים מתבצעים באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית - 'credit gaurd'. קבוצת בריל אינה מחזיקה במידע הנוגע לביצוע תשלום ולא נחשפת לנתונים המועברים בעת התשלום. באפשרותך לעיין במדיניות הפרטיות של credit guard  באתר האינטרנט שלה www.creditguard.co.il.

9. זכות עיון במידע ותיקונו

בכפוף להוראות הדין, הנך זכאי לבקש לעיין ו/או לתקן אי דיוקים או שגיאות במידע אישי שנאסף עליך על ידי קבוצת בריל. במקרים מסוימים ניתן לבקש למחוק מידע נוסף אודותיך. כדי לבקש את הנ"ל, נא צור עמנו קשר בכתובת cs@brillind.co.il

10. קישורים (Links)

האתרים עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או אפליקציות אחרים והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידי קבוצת בריל. איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. אינך מחויב לעשות בהם שימוש, השימוש בהם הינו באחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה לגבי כל השירותים של כל החברות בקבוצה, אלא אם קבענו מדיניות אחרת לגבי אותו שירות.

11. אבטחת מידע והצפנה 

אנו נוקטים באמצעי אבטחה העומדים בסטנדרטים המסחריים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע האישי שנמסר לנו, החל במהלך העברתו, לאחר קבלת המידע האישי ובכל תקופת החזקתו ברשותנו. למרות האמור לעיל, העברת כל מידע באמצעות האינטרנט או כל אמצעי אלקטרוני אחר אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, איננו יכולים להבטיח את בטיחות מלאה של המידע האישי המועבר אלינו. כל עוד נוקטת קבוצת בריל באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שמירה על סיסמא ושם משתמש לאזור האישי שלך, החלפת הסיסמא מעת לעת, שימושבאמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

12. קטינים

קבוצת בריל אינה אוספת במכוון מידע אישי אודות משתמשים שגילם מתחת לגיל 18. ככל שהנך מתחת לגיל 18 ו/או אינך רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אתה נדרש לקבל את הסכמת הוריך או אפוטרופוס שלך לאיסוף המידע האישי שלך המתואר במדיניות הפרטיות. במידה ונחשפת לכך שמשתמש מתחת לגיל 18 נרשם לשירותים ללא אישור כאמור, הנך מתבקש להודיע לנו על כך ללא דיחוי.

13. צור קשר


אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת הדוא"ל cs@brillind.co.il.
קבוצת בריל
* נוסח מעודכן מיום 18.7.2023.