מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

אסיפות כלליות

06.07.23 זימון אסיפה כללית שנתית - לצפייה

הודעת חברה בנושא שכר נשים-גברים

01.06.23   דוח שונות שכר לשנת 2022 - לצפייה בדוח

מצגות ושיחות ועידה

24.8.22 - ועידה מקוונת, לסקירת פעילות החברה והדו"ח לרבעון השני של שנת 2022 


7.6.22 -  ועידה מקוונת, לסקירת פעילות החברה והדו"ח לרבעון הראשון של שנת 2022